Projekt edukacyjny

 

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. W Publicznym Gimnazjum w Szczawnie Zdroju projekty edukacyjne realizują uczniowie klas drugich, którzy zespołowo podejmują planowe działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela – lub definiowany przez nich samodzielnie – powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem. Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązań, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

W bieżącym roku szkolnym zespoły uczniów pracują nad 9 zaproponowanymi przez nauczycieli, ale też nad własnymi projektami edukacyjnymi zgodnie z opracowanymi zasadami i warunkami realizacji projektu, ich działania nadzorują wyznaczeni nauczyciele-opiekunowie, a koordynatorem jest pani  Edyta Suchańska.

 

 TEMATY GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

   Tematy projektu edukacyjnego.pdf

    Tematy projektu edukacyjnego.doc

            Zasady i warunki