Legitymacje szkolne i świadectwa

Wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa jest odpłatne

Duplikat legitymacji – 9 zł. Płatność należy dokonać przelewem na konto z dopiskiem:

„opłata za duplikat legitymacji PG w Szczawnie-Zdroju + imię i nazwisko ucznia”

Duplikat świadectwa – 26 zł. Płatność należy dokonać przelewem na konto z dopiskiem:

„opłata za duplikat świadectwa PG w Szczawnie-Zdroju + imię i nazwisko ucznia”

KONTO:

Publiczne Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju

ul. Boczna 1

58-310 Szczawno-Zdrój

PKO BP   23 1020 5095 0000 5102 0011 2599