Nauczyciele

Nauczyciele [2015/2016]

 

Język polski
mgr Edyta Suchańska, mgr Jolanta Urbańska
Język Angielski
mgr Beata Kurzeja
Biologia
mgr Katarzyna Łachmacka, mgr Urszula Jaroni
Język Niemiecki
mgr Joanna Giergiel
Matematyka
mgr Zofia Rogalska
Chemia
mgr Halina Trochimiak
Fizyka
mgr Halina Trochimiak
Historia
mgr Dagmara Mally-Płóciennik
WOS, WDŻ
mgr Dagmara Mally-Płóciennik
Geografia
mgr Urszula Jaroni
Technika
mgr Urszula Jaroni
Wychowanie Fizyczne
mgr Mariusz Uliasz,
mgr Wojciech Węcławowicz
Religia
Ks. Paweł Siwek
Informatyka
mgr inż. Ewa Dziubak
Plastyka, muzyka
zaj. artystyczne
mgr Ewa Kędzierska
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Wojnowska