Dyrekcja i statystyka

slide2

Publiczne Gimnazjum powstało na bazie Miejskiej Szkoły Podstawowej.
Rozpoczęło swoją działalnośc 1 września 1999r. Położone jest w centrum miasta Szczawna – Zdroju. Panuje w nim miła i przyjazna atmosfera. Nauczyciele pracują w myśl zasady:

„W wychowaniu chodzi głównie o to, aby uczeń coraz bardziej i pełniej stawał się wartościowym człowiekiem”.

Wartości te staramy się wcielać w życie kultywując tradycje przyjęte przez gimnazjum i wpisane na stałe w kalendarz imprez szkolnych.
Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły
z klasą” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego. Jesteśmy w trakcje uzyskiwania certyfikatów m.in „Szkoła Bezpiecznego Internetu”.

Dyrektor
mgr Dorota Pietrucik
Sekretarz
Bogumiła Kozłowicz
Główny księgowy
Joanna Borowiec

Atuty naszego gimnazjum:
• Efektywna praca wychowawcza
• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
• Wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych
• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
• Niewielka, bezpieczna i przyjazna dla ucznia szkoła
• Nieliczne klasy
• Ciekawa oferta w ramach wychowania fizycznego: nauka pływania, gra w tenisa ziemnego, nordic walking.
• Szkoła monitorowana
Szkoła w liczbach
- nauczycieli 19
- pracowników administracji i obsługi 8
- uczniów 128
- oddziałów 6