Samorząd Uczniowski

„Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem pracują, uczą sięi pół dnia razem spędzają,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał,nie dokuczał,nie wyśmiewał,a przeciwnie,żeby świadczył przysługi, pomagał,opiekował się i pilnował porządku.”

                                                                                          [Janusz Korczak}

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2016_2017