Razem tworzymy lepszy Internet

Społeczność Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju już poraz szósty angażuje się w obchody Międzynarodowego Dnia bezpiecznego Internetu.Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów sieci. Ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w sieci.

Powyższa akcja jest skierowana do uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej, a głównym jej celem jest zwiększenie świadomości korzystania z Internetu.Warsztaty organizowane pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet” miały zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego Internetu.

Wychodząc z założenia, że kształcenie na I, II oraz III etapie edukacyjnym tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, przygotowaliśmy prelekcje i warsztaty, które były skierowane dla każdego etapu edukacyjnego. Zakładały one jednocześnie realizację wybranych treści nauczania, zgodnie z nową podstawą programową. Wymienione działania wykorzystywały nowatorskie techniki edukacyjne TIK., bloki tematyczne przygotowane z myślą o uczniach szkół podstawowych i gimnazjalistach to:

  1. dla klas I-III – „Owce w sieci” – edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.
  2.  dla klas IV-VI – „Zuźka i Tunio poznają Internet” – ideą zajęć było zapoznanie dzieci z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania sieci oraz propagowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu.
  3. dla uczniów gimnazjum –  „Dzień z życia” – zajęcia „Dzień z życia” poświęcony był problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. Ich celem było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera (w tym również gier, zarówno online, jak i offline).

Na zakończenie każdych warsztatów w danym etapie edukacyjnym został  przeprowadzony konkurs dotyczący bezpieczeństwa w sieci.Uczniowie, którzy wykazali  się najlepszą wiedzą otrzymali certyfikat „Ambasadora Bezpiecznego Internetu”. Zostanie on wręczony uczniom  na konferencji podsumowującej obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Szczawnie-Zdroju, która odbędzie się 25 marca 2015r w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.

 

 

 

Comments are closed.