Szkoła z klasą 2.0

We wrześniu 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoła z klasą 2.0 . Pierwszym zadaniem do wykonania, było opracowanie i wdrożenie szkolnego kodeksu regulującego wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w nauczaniu i uczeniu się.                                           Poniżej przedstawiamy efekty naszej pracy w postaci Kodeksu 2.0, który obowiązuje w naszej szkole.

KODEKS SZKOLNY 2.0

 1. Korzystajmy z Internetu w celach dydaktycznych!
 2. Nie kradniemy cudzych pomysłów ! – kopiując podajemy źródło, autora, link do strony.
 3. Twórzmy własne strony internetowe o swoich zainteresowaniach!
 4. W pracy z komunikatorami kulturalnie odnosimy się do siebie, nie używamy wulgaryzmów!
 5. Dbamy o swoje prawa w sieci – swoje prace zabezpieczamy, podpisujemy, zakładamy hasła!
 6. Nie udostępniamy  danych osobowych!
 7. W naszej szkole ze sprzętu multimedialnego korzystają wszyscy nauczyciele i uczniowie!
 8. Przestrzegamy regulaminy serwisów internetowych!
 9. Każdy uczeń i rodzic naszej szkoły ma stały dostęp do dziennika elektronicznego!
 10. Jesteśmy gotowi uczyć osoby starsze korzystania z programów użytkowych oraz Internetu!
 11. Często zaglądamy na szkolną stronę internetową, która zawiera aktualne informacje z życia szkoły i ważne komunikaty!
 12. Nie umieszczamy w Internecie: informacji, zdjęć, filmów, o innych osobach bez ich zgody!
 13. Pomagamy kolegom, nauczycielom i znajomym w zdobywaniu wiedzy na temat korzystania  z narzędzi TIK. Uczymy się korzystać z TIK ucząc się od innych i ucząc innych!

 

Comments are closed.